••• Publikacje
1) Maciej Krzysztof Godniak "Lingubot jako wirtualny konsultant w zastosowaniach e-commerce" [w:] "Materiały VII Sesji Naukowej Informatyki", Szczecin, 2002
2) Maciej K. Godniak, Maciej Roszkowski "Technologia Business Intelligence jako kluczowy proces zarządzania wiedzą w nowoczesnym przedsiębiorstwie" [w:] "Wiedza - światłem na drodze społeczeństwa przyszłości", monografia, praca pod redakcją prof. US dr hab. Agnieszki Szewczyk, Szczecin, 2003
3) Maciej Godniak, Maciej Roszkowski "Dynamika dostępu do wiedzy poprzez Internet. Inteligentna wyszukiwarka sieciowa" [w:] "Wiedza - światłem na drodze społeczeństwa przyszłości", monografia, praca pod redakcją prof. US dr hab. Agnieszki Szewczyk, Szczecin, 2003
4) Maciej K. Godniak "e-konkurencja w e-gospodarce" [w:] "W poszukiwaniu strategicznych przewag konkurencyjnych", praca pod redakcją naukową dr Jerzego Lecha Czarnoty i prof. Mieczysława Moszkowicza, Częstochowa, 2003
5) Maciej Krzysztof Godniak "Nowoczesne technologie teleinformatyczne a procesy integracyjne w Europie" [w:] "Współczesne procesy integracyjne w wymiarze społeczno-ekonomicznym", praca pod redakcją prof. Jana Adamczyka, Rzeszów, 2003
6) Maciej Krzysztof Godniak "Wspomaganie zarządzania w organizacji wirtualnej z wykorzystaniem technologii typu >Multi-Agent Systems<" [w:] "Systemy Wspomagania Organizacji 2003", praca zbiorowa pod redakcją dr Teresy Porębskiej-Miąc i prof. Henryka Sroki, Katowice, 2003
7) Maciej K. Godniak, Antoni Nowakowski "Zastosowanie technologii inteligentnych agentów w procesie tworzenia organizacji wirtualnej" [w:] "Materiały VIII Sesji Naukowej Informatyki", Szczecin, 2003
8) Maciej Godniak, Maciej Roszkowski "Domena internetowa firmy jako źródło informacji biznesowych" [w:] "Informacja - dobra lub zła nowina", monografia, praca pod redakcją prof. US dr hab. Agnieszki Szewczyk, Szczecin, 2004
9) Maciej Godniak, Maciej Roszkowski "Istota procesu informacyjnego na przykładzie klasyfikacji klientów za pomocą sieci neuronowych" [w:] "Informacja - dobra lub zła nowina", monografia, praca pod redakcją prof. US dr hab. Agnieszki Szewczyk, Szczecin, 2004
10) Maciej Krzysztof Godniak "Informatyczne wspomaganie procesu tworzenia organizacji wirtualnej" [w:] "Trzecia Konferencja Entuzjastów Informatyki KEI'2004", Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Chełm, 2004
11) Maciej Godniak "Polska jako uczestnik programów rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Europie" [w:] "Polska w Unii Europejskiej - szanse i zagrożenia dla gospodarki. Spojrzenie makro-, mezzo- i mikroekonomiczne" tom I, praca zbiorowa pod redakcją naukową Beaty Filipiak i Stanisława Flejterskiego, Szczecin, 2004
12) Maciej Krzysztof Godniak "Technologie inteligentnych agentów jako narzędzie wspomagania zarządzania w organizacjach rozproszonych" [w:] "Informatyka narzędziem współczesnego zarządzania", monografia pod redakcją naukową Jerzego Kisielnickiego, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Warszawa, 2004
13) Maciej Krzysztof Godniak "Rola inteligentnych agentów w procesie tworzenia organizacji wirtualnej" [w:] "Systemy Wspomagania Organizacji 2004", praca zbiorowa pod redakcją dr Teresy Porębskiej-Miąc i prof. Henryka Sroki, Katowice, 2004
14) Maciej K. Godniak, Antoni Nowakowski "Rola systemów wieloagentowych we wspomaganiu funkcjonowania wirtualnych organizacji" [w:] "Metody informatyki stosowanej w zarządzaniu", Roczniki Informatyki Stosowanej Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej nr 6, Szczecin, 2004
15) Maciej K. Godniak "Technologia Radio Frequency Identification w zastosowaniach komercyjnych" [w:] "Metody informatyki stosowanej w zarządzaniu", Roczniki Informatyki Stosowanej Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej nr 6, Szczecin, 2004
16) Maciej K. Godniak "Globalna sieć Internet jako źródło wirtualnej wiedzy oraz realnych zagrożeń" [w:] "Komputer - przyjaciel czy wróg?", monografia, praca pod redakcją naukową prof. US dr hab. Agnieszki Szewczyk, Szczecin, 2005
17) Maciej K. Godniak "Problemy zdalnego pozyskiwania danych o firmach z sieciowych systemów informacyjnych" [w:] "Metody informatyki stosowanej w zarządzaniu", Roczniki Informatyki Stosowanej Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej nr 9, Szczecin, 2005
18) Maciej K. Godniak, Adrian Godniak "Transakcje e-commerce jako zawieranie umów na odległość drogą elektroniczną" [w:] "Metody informatyki stosowanej w zarządzaniu", Roczniki Informatyki Stosowanej Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej nr 9, Szczecin, 2005
19) Maciej Godniak, Antoni Nowakowski "Modelling of Intelligent Agent Based System for Multi-Criteria Partner Selection in VO Projects" [w:] "Polish Journal of Environmental Studies", Vol. 15, No. 4C, 2006, Świnoujście, 2006
20) Maciej Krzysztof Godniak "Modelowanie systemu agentowego wspomagającego dobór obiektów dla wirtualnych organizacji" [w:] "Informatyka w globalnym świecie", monografia pod redakcją naukową Jerzego Kisielnickiego, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Warszawa, 2006
21) Maciej K. Godniak, Ewelina Krzysiek "Wirtualna przestrzeń kooperacyjna w projekcie eTwinning jako wykorzystanie narzędzi ICT i języków obcych w procesach edukacyjnych" [w:] "Problemy Społeczeństwa Informacyjnego", tom II, monografia, praca pod redakcją naukową prof. US dr hab. Agnieszki Szewczyk, Szczecin, 2007
22) Maciej Godniak "Technologia inteligentnych agentów jako narzędzie wspomagania działalności organizacji wirtualnej" (rozdział) [w:] Pracy zbiorowej "Wykorzystanie technologii informatycznych w funkcjonowaniu organizacji wirtualnej" pod redakcją Antoniego Nowakowskiego, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 2007
23) Maciej Godniak: Podręcznik do kursu "Komputer i Internet dla Seniora (poziom zaawansowany)"
24) Maciej K. Godniak "Wybrane aspekty oddziaływania technologii informatycznych i nowoczesnych mediów na procesy dydaktyczne w społeczeństwie informacyjnym" [w:] Zeszyt Naukowy SSW Stargardinum nr 4, Stargard Szczeciński, 2012
W przygotowaniu:
25) Maciej K. Godniak "Znaczenie narzędzi weryfikacji wiedzy kursanta w systemach zdalnego nauczania"
Kontakt: Maciej Godniak
... Info Site ... Copyright © 2005-2020 by Maciej Godniak ...