••• Realizowane kursy, szkolenia, warsztaty
- Projektowanie organizacji wirtualnej
- Projekt produkcji oprogramowania i wydawnictw
- Organizacja i zarządzanie w firmie wirtualnej
- Projektowanie przedsięwzięć wirtualnych
- Technologie informatyczne w Administracji Publicznej
- Zaawansowane technologie informatyczne w Administracji Publicznej
- Zaawansowane technologie informatyczne w zarządzaniu potencjałem ludzkim
- Komputerowe redagowanie tekstu
- Technologie informacyjne
- Media w edukacji
- Informatyka w biznesie
- Grafika inżynierska
- Elementy algorytmiki i programowania
- Programowanie procesu dydaktycznego w zakresie rozwiązywania problemów algorytmicznych
- Wybrane zagadnienia z e-learningu
- Wykorzystanie narzędzi internetowych w nauczaniu języka obcego
- Technologie informacyjne w terapii upośledzonych umysłowo
- Inżynieria i analiza systemów
- Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
- Marketing
- Zarządzanie łańcuchem dostaw
- Organizacja i ekonomika przedsiębiorstw
- Edukacja techniczno-informatyczna z metodyką
- Pracownik biurowy z komputerowym prawem jazdy ECDL (Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki)
- Szkolenie informatyczne dla członków korpusu służby cywilnej (Projekt w ramach POKL poddziałanie 5.1.1.)
- Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (Projekt: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw branży elektronicznej)
- Kursy przygotowujące do uzyskania certyfikatu ECDL Core / ECDL Start
- Kurs komputerowy dla seniorów
- Kurs komputerowy dla seniorów (poziom 2)
- Podstawy technik informatycznych (szkolenie autorskie)
- Microsoft PowerPoint 2003 - efektywne tworzenie prezentacji multimedialnych
- Pakiet Microsoft Office 2007 - poziom podstawowy, średniozaawansowany, zaawansowany
- Bazy danych Microsoft Access
- Szkolenie "ECDL Advanced" - Cykl szkoleniowy w ramach projektu "Wdrożenie strategii szkoleniowej" (Projekt w ramach POKL poddziałanie 5.1.1)
- Warsztaty komputerowe (projekt "Aktywna integracja w Szczecinie")
- Szkolenie "Zaktualizuj swoje umiejętności" (Projekt w ramach POKL poddziałanie 9.6.2.)
- Szkolenie z zakresu podstawowej obsługi komputera na rzecz uczestników projektu systemowego pt. "Druga Szansa"
- Warsztaty eksperckie (projekt "Nowoczesny Nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie Miasta Szczecin")
- Warsztaty komputerowe (projekt "Niepełnosprawni do pracy!")
- Szkolenie komputerowe dla uczestników projektu "Równi na rynku pracy"
Kontakt: Maciej Godniak
... Info Site ... Copyright © 2005-2020 by Maciej Godniak ...