••• Certyfikaty, dyplomy i inne uprawnienia
- Certyfikat Egzaminatora ECDL (European Computer Driving Licence) nr PL-E0371
- Certyfikat Egzaminatora ECDL e-Citizen nr PL-EEC0596
- Certyfikat Egzaminatora EPP e-Urzędnik (e-Clerk) nr PL-EEU0027
- Certyfikat ECDL WebStarter
- Certificate "Internal Auditor Information Security Management System according to the requirements of ISO 27001"
- Certyfikat "Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001"
- Certificate "Business Process Manager in Higher Education Institutions Competencies"
- Certyfikat uczestnictwa w Zespole Ekspertów Zewnętrznych (Narodowy Program Foresight "Polska 2020")
- Certyfikat ukończenia szkolenia "Agenci programowi, systemy agentowe i zastosowania"
- Certyfikat udziału w warsztacie "System informatyczny dla firmy w sektorze handlu detalicznego - studium przypadku, Oracle"
- Zaświadczenie ukończenia szkolenia "Sieć pod kontrolą"
- Certyfikat udziału w warsztacie "Tokeny kryptograficzne w fizycznej i logicznej ochronie systemów IT"
- Certificate of participation in the Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS)
- Certyfikat ukończenia szkolenia "Reklama w e-biznesie"
- Certyfikat ukończenia szkolenia "Komunikacja w internecie"
- Zaświadczenie ukończenia szkolenia "Nauka programowania w iOS dla nauczycieli informatyki"
- Certyfikat udziału w projekcie "Polska Cyfrowa Równych Szans"
- Zaświadczenie ukończenia "Kursu pedagogicznego dla trenerów i wykładowców pozaszkolnych form oświatowych"
- Certificate of participation in the PMI PC Workshop, IT Project Management Session
- Certificate of participation in the Congress of Young IT Scientists (Sejmik Młodych Informatyków SMI'2012)
- Certificate of participation in the course: Zarządzanie projektami z wykorzystaniem Microsoft Project 2010
- Certificate of participation in the course: Microsoft Sharepoint 2010: Przygotowanie do egzaminu 70-667
- Certificate of participation in the course: SQL Reporting Services Crash Course
- Certyfikat udziału w Regionalnym Zjeździe Nauczycieli Informatyki
- Zaświadczenie udziału w szkoleniu "ABC przedsiębiorczości akademickiej"
- Zaświadczenie o pracy w komisji weryfikacyjnej i oceniającej Konkursu Informatycznego TIK?-TAK! 2014
- Certificate of attendence the KKIO/SCR/SMI/SPA 2014 Conference
- Certyfikat udziału w II Regionalnym Zjeździe IT w Edukacji
- Zaświadczenie ukończenia szkolenia "Baltie - graficzne środowisko programowania dla dzieci i młodzieży"
- Zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych
- Zaświadczenie ukończenia szkolenia "Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych od 1 stycznia 2015 r."
- Zaświadczenie ukończenia szkolenia "Algorytmika w szkole"
- Dyplom uczestnictwa w projekcie "Zwiększenie udziału osób dorosłych w kształceniu w zakresie narzędzi informatycznych i technologii - NITKA"
- Zaświadczenie udziału w szkoleniu "Jak prowadzić doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole, aby monitoring kuratorium pokazał właściwie jego efekty?"
- Zaświadczenie ukończenia szkolenia "Odpowiedzialność cywilnoprawna pracowników oświaty"
- Zaświadczenie ukończenia szkolenia "Czy spalanie odpadów jest szkodliwe? Wizyta w Zakładzie Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów „EcoGenerator” w Szczecinie"
- Zaświadczenie ukończenia szkolenia "BHP w szkole"
- Zaświadczenie ukończenia szkolenia "Kompetencje kluczowe w kształceniu zawodowym"
- Świadectwo klasy A operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej
- Pozwolenie radiowe na używanie radiowych urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej
- Dyplom za pracę radiostacji amatorskiej ze stałego QTH w turnieju "Moje Ojczyzny"
- Dyplom dla stacji SQ3CPS w zawodach: Jan Paweł II w Polsce, lipiec 1997
- Dyplom za zajęcie II miejsca w konkursie fotograficznym "Foto-Wakacje 2011"
- Certyfikat fratermistrza; grudzień 2007
- Certyfikat Szczecińskiego Przewodnika Rodzinnego
- Eberswalder Höhenpass
Certyfikat Egzaminatora ECDL nr PL-E0371 Certyfikat Egzaminatora e-Citizen nr PL-EEC0596 Certyfikat Egzaminatora e-Urzędnik nr PL-EEU0027
Certyfikat Egzaminatora ECDL nr PL-E0371 Certyfikat ECDL WebStarter Certificate 'Business Process Manager in Higher Education Institutions Competencies'
Certyfikat Program Polska 2020 Certyfikat ze szkolenia Systemy agentowe Certyfikat udziału w warsztacie Oracle
Certyfikat Tokeny kryptograficzne w fizycznej i logicznej ochronie systemów IT Zaświadczenie ukończenia szkolenia: Sieć pod kontrolą Certificate 'Internal Auditor Information Security Management System according to the requirements of ISO 27001'
Certificate of participation in the Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS) Certyfikat ukończenia szkolenia 'Reklama w e-biznesie' Certyfikat ukończenia szkolenia 'Komunikacja w internecie'
Zaświadczenie ukończenia szkolenia 'Nauka programowania w iOS dla nauczycieli informatyki' Certyfikat udziału w projekcie 'Polska Cyfrowa Równych Szans' Certificate of participation in the PMI PC Workshop, IT Project Management Session
Certificate of participation in the Congress of Young IT Scientists (Sejmik Młodych Informatyków SMI'2012) Certificate of participation in the course: Zarządzanie projektami z wykorzystaniem Microsoft Project 2010 Certificate of participation in the course: Microsoft Sharepoint 2010: Przygotowanie do egzaminu 70-667
Certificate of participation in the course: SQL Reporting Services Crash Course Certyfikat udziału w Regionalnym Zjeździe Nauczycieli Informatyki Zaświadczenie udziału w szkoleniu 'ABC przedsiębiorczości akademickiej'
Zaświadczenie o pracy w komisji weryfikacyjnej i oceniającej Konkursu Informatycznego TIK?-TAK! 2014 Zaświadczenie ukończenia 'Kursu pedagogicznego dla trenerów i wykładowców pozaszkolnych form oświatowych' Certificate of attendence the KKIO/SCR/SMI/SPA 2014 Conference
Certyfikat udziału w II Regionalnym Zjeździe IT w Edukacji Zaświadczenie ukończenia szkolenia 'Baltie - graficzne środowisko programowania dla dzieci i młodzieży' Zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych
Zaświadczenie ukończenia szkolenia 'Ochrona danych osobowych w placówkach oœwiatowych od 1 stycznia 2015 r.' Zaświadczenie udziału w konferencji 'Œwiat otwarty...' Zaświadczenie ukończenia szkolenia 'Algorytmika w szkole'
Dyplom uczestnictwa w projekcie NITKA Zaœwiadczenie udziału w szkoleniu 'Jak prowadzić doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole, aby monitoring kuratorium pokazał właœciwie jego efekty?' Zaświadczenie ukończenia szkolenia 'Kompetencje kluczowe w kształceniu zawodowym'
Œwiadectwo klasy A operatora urzšdzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej Member of the International Amateur Radio Union Dyplom w zawodach dla radiostacji SQ3CPS
Dyplom w zawodach dla radiostacji SQ3CPS Pozwolenie radiowe na używanie radiowych urzšdzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej Certyfikat aikido
Certyfikat fratermistrza Certyfikat Szczecińskiego Przewodnika Rodzinnego Dyplom za zajęcie II miejsca w konkursie fotograficznym 'Foto-Wakacje 2011' (organizator: SSW Stargardinum)
Eberswalder Höhenpass
Kontakt: Maciej Godniak
... Info Site ... Copyright © 2005-2021 by Maciej Godniak ...